Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

Συμπληρωματική Προκήρυξη - Complementary Announcement


(* Non-greek speaking visitors, please scroll below)   

Πρόγραμμα:
Το πρόγραμμα των αγώνων διαμορφώνεται ως εξής:

1ος Γύρος: Σάββατο   13/7, 7.00 μ.μ.  
2ος Γύρος: Κυριακή   14/7, 7.00 μ.μ. 
3ος Γύρος: Δευτέρα   15/7, 7.00 μ.μ. 
4ος Γύρος: Τρίτη     16/7, 11.00 π.μ. 
5ος Γύρος: Τρίτη     16/7, 7.00 μ.μ. 
6ος Γύρος: Τετάρτη   17/7, 11.00 π.μ. 
7ος Γύρος: Πέμπτη    18/7, 7.00 μ.μ. 
8ος Γύρος: Παρασκευή 19/7, 7.00 μ.μ. 
9ος Γύρος: Σάββατο   20/7, 11.00 π.μ

Εξαιρέσεις:
Για τους δύο (2) πρώτους γύρους οι σκακιστές που θα ζητήσουν εγκαίρως (δηλ. πριν την ανακοίνωση της κλήρωσης) να εξαιρεθούν από την κλήρωση των γύρων αυτών θα λογίζονται ότι λαμβάνουν μισό (0,5) βαθμό για κάθε εξαίρεση. Για όλους τους υπόλοιπους γύρους η εξαίρεση θα λογίζεται με μηδέν (0) βαθμούς.

==================================================

Playing Schedule:
The playing schedule is set as follows:
  
1st Round: Saturday  13/7, 7.00 p.m.  
2nd Round: Sunday    14/7, 7.00 p.m. 
3rd Round: Monday    15/7, 7.00 p.m. 
4th Round: Tuesday   16/7, 11.00 a.m. 
5th Round: Tuesday   16/7, 7.00 p.m. 
6th Round: Wednesday 17/7, 11.00 a.m. 
7th Round: Thursday  18/7, 7.00 p.m. 
8th Round: Friday    19/7, 7.00 p.m. 
9th Round: Saturday  20/7, 11.00 a.m.

Exclusions:
For the first two (2) rounds the players who shall request to be excluded from the pairings of these rounds (under the strict condition that the request will be made prior the publication of the pairings) will receive half (0,5) point for every exclusion. For the rest of the rounds the players who request to be excluded will receive zero (0) points.
 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

d