Τρίτη 11 Μαΐου 2010

Ikaros 2010

33rd Ikaros Chess Tournament 2010

Aegean Open Championship 2010

(13-21 July 2010, Agios Kirykos, Ikaria island, GREECE)


Venue: Athletic Center of Agios Kirykos, Ikaria island, Greece.

Dates: 13-21 July 2010.

Playing System: Nine (9) Rounds Accelerated (for the two (2) first rounds) Swiss. FIDE rules apply.

Rate of play: Ninety (90) minutes plus 30 seconds per move (from move 1) for the completion of the game for each player.

Schedule: 1st Round: Tuesday 13/7 7.00 p.m.

2nd Round: Wednesday 14/7 7.00 p.m.

3rd Round: Thursday 15/7 11.00 a.m.

4th Round: Thursday 15/7 7.00 p.m.

5th Round: Friday 16/7 7.00 p.m.


Free Day: Saturday 17/7


6th Round: Sunday 18/7 7.00 p.m.

7th Round: Monday 19/7 7.00 p.m.

8th Round: Tuesday 20/7 7.00 p.m.

9th Round: Wednesday 21/7 11.00 a.m.


(two rounds on Thursday 15/7 (3rd and 4th rounds), free day on Saturday 17/7 due to celebrations for the liberation of Ikaria in Aghios Kirykos)


Tie-breaks: 1. Bucholtz

2. Median Bucholtz

3. Number of wins

4. Sum of progressive scores


Prizes: The prizes will be € 3600 in total and will be shared as follows:


General Standings: Special Categories:

1st winner € 1000 1st Lady € 400

2nd winner € 600 2nd Lady € 200

3rd winner € 300 3rd Lady € 140

4th winner € 160 4th Lady € 80

5th winner € 130 5th Lady € 30

6th winner € 100 1st Veteran € 130

7th winner € 80 2nd Veteran € 80

8th winner € 60 3rd Veteran € 40

9th winner € 40

10th winner € 30


Important Note 1: The female and veteran players, who are eligible for two money-prizes (general standings and special category), receive both prizes, one from the general standings and one from the special category. Cup prizes and medals will be awarded to all winners of the tournament. Medals will also be awarded to the three best juniors and girls in the categories below 20, 18, 16, 14, 12, 10, 08 years of age.


Important Note 2: The money-prizes are divided according to the Hort system among the players with the same final score. (With Hort system every player gets first 50% of the prizes according to his rank. The other 50% are distributed uniformly within a scoregroup over the players).


Winners of the Aegean Championship:

The first Greek male and female chess players – members of chess clubs in the Aegean region - will be declared the Man and Woman Aegean Champion 2010 respectively.


Entry Fee:

The entry fee for the Aegean Open Championship 2010 is € 50.

This fee does not apply to holders of international titles (GM, IM, FM, WGM, WIM, WFM), chess-players that have already qualified, members of the Ikaria Chess Club and Ikarian chess-players regardless of the club they belong to.Mediterranean Rapid Team Tournament:

The Mediterranean Rapid Team Tournament will be held on the free day (17th of July 2010) at 11.00 a.m.. It will be 5 round rapid Swiss tournament for 4-member teams. Participation is open to 4-member teams coming from the chess federations of the countries of the Mediterranean Sea, under the condition that for teams coming from federations other than the Greek Chess Federation, all players should belong to the same federation, while for teams with players belonging to the Greek Chess Federation all players should belong to the same club. These conditions are waived in the case that all players of a team have a FIDE rating below 2200 or in the case that all players of a team are below 20 years of age.

Each team consists of four players, in addition one reserve player may be nominated. A provisional naming of the players (i.e. the rank of the players in a team) and the reserve player has to be given together with the registration of the team. Changes in the team can be made until the pairings for the first round. Reserve players are only allowed to play board 4.

Thinking time is set to 15 minutes per player for the completion of the came plus a 5 second increment after each move starting from the first move.

The final ranking is determined based on the number of team points (win = 2 team points, draw = 1 team point, lose = 0 team points). In case of a tie, the first tie-break is the result of the direct encounters among the tied teams (it is applied only in the case when all the tied teams have played each other). The second tie-break is the number of team board points (i.e. the points scored at the individual boards are added up). If further differentiation is needed the ‘Buchholz-Wertung’ is applied.

Money Prizes: 1st Team: € 200, 2nd Team: € 100, 3rd Team: € 60, 4th Team: € 40 Additionally, medals will be awarded to the members of the winner teams.

Additional details about te Mediterranean Rapid Team tournament will be included in a complementary announcement.

Note: As Mediterranean Countries are considered: Albania, Algeria, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Cyprus, Egypt, France, Greece, Italy, Israel, Lebanon, Libya, Malta, Monaco, Montenegro, Morocco, Palestine, San Marino, Serbia, Slovenia, Spain, Syria, Tunisia, Turkey.


Participation Fees:

For a limited number of contestants-the ones that have entered their participation for the event by the 30th of June 2010 -the latest- The organizers can offer a special discount price which includes:

Accommodation costs (in double room, the food expenses, meals, breakfast etc are Not included)

Entry fee.

Transportation (by bus) from the Therma and Aghios Kirykos (i.e. the places where participantsreside during the tournament) to the playing venue 30 minutes prior the beginning of each round.

This special price is set at € 250 per person for the period from the 13th until the 21st of July.

Players requesting for some special room conditions or wish to spend some extra days in Ikaria should notify the organizers in advance. Additional fees will be charged according to the conditions requested.

For families (at least 3 members), four-member (at least) club teams, junior players under the age of 20 and natives of the Aegean region a special 15% discount over the normal price applies so the respective price is set to € 210 per person for the period from the 13th until the 21th of July.


Participants who will pay in advance (until 30th of June 2010) will get a 10% discount over the normal price so the respective package price for the period 13th till 21th of July becomes € 225 per person, while those who are eligible for the 15% discount (i.e., families, juniors, club teams, natives) will get an additional 5% discount so, in this case, the respective package price for the period 13th till 21st of July becomes € 200 per person. The amount due should be deposited until the 30th of June 2010 through bank transfer to the account No 077/947995-31 of National Bank of Greece (the account is in the name of Mr. Kosmas Kefalos, ΙΒΑΝ: GR91 0110 0770 0000 0779 4799 531, SWIFT CODE (BIC) ETHNGRAA,). Participants should hold a copy of their deposit receipt (including the name of the participant) and present it to the organization committee upon arrival at Ikaria.

Note 1: The above prices apply also for the accompanying persons, regardless whether they participate or not in the tournament.

Note 2: Participants wishing to pay on-site at Ikaria should pay in cash (no credit cards are accepted)


Conditions to GMs/WGMs, and IMs/WIMs:

For the GMs/WGMs, the IMs/WIMs, and the players that have qualified from preliminary events, the organization committee covers for:


Accommodation costs (in double room, the food expenses, meals, breakfast etc are Not included)

Entry fee.

Transportation (by bus) from Therma and Aghios Kirykos (i.e. the places where participantsreside during the tournament) to the playing venue 30 minutes prior the beginning of each round.

Additionally GMs and WGMs will receive € 2 (two euros) for every rating point above 2400 (based on FIDE rating list of July 2009).


Contact Information:

For more information please contact Mr. Ulysses Vazelakis by e-mail at: ikaroschess@gmail.com

Or contact: Mr. Dimitris Kapagiannidis at: (++30) 6947-829772 or

Mrs. Antzela Shiaka at: (++30) 6977-730286

For possible updates and additional information concerning the Ikaros Chess Festival 2010, and the island of Ikaria, you can also visit: http://www.chess.gr/ikaros and http://www-island-ikaria.com

Ikaria is an island situated in the eastern Aegean Sea the name of which was inspired by the myth of Ikaros, a young Greek that died in the region in an attempt to fly on wings made from wax fleeing from the Cretan King Minos. For information about Ikaria island see: http://www.island-ikaria.com/

Ίκαρος 2010

33ο Σκακιστικό Τουρνουά “Ίκαρος” 2010
20ο Πανελλήνιο Ανοιχτό Ατομικό Πρωτάθλημα
13ο Πανελλήνιο Ανοιχτό Ατομικό Πρωτάθλημα Γυναικών
Ανοιχτό Πρωτάθλημα Αιγαίου 2010
(13-21 Ιουλίου 2010, Άγιος Κήρυκος, Ικαρία)
Ομαδικό Μεσογειακό Ράπιντ (17 Ιουλίου)
Χώρος: Άγιος Κήρυκος, Ικαρία, Αθλητικό Κέντρο Αγίου Κηρύκου.
Ημερομηνίες: 13-21 Ιουλίου 2010.
Σύστημα: Επιταχυνόμενο (για δύο (2) γύρους) ελβετικό σύστημα εννέα (9) γύρων. Ισχύουν οι κανόνες της FIDE
Χρόνος Σκέψης: Ενενήντα (90) λεπτά + 30 δευτερόλεπτα ανά κίνηση (από την πρώτη κίνηση) ανά παίχτη για την ολοκλήρωση της παρτίδας. Παίκτης ή παίκτρια που θα προσέλθει με καθυστέρηση μεγαλύτερη από μία (1) ώρα από την προγραμματισμένη έναρξη μηδενίζεται

Πρόγραμμα: 1ος Γύρος: Τρίτη 13/7, 7.00 μ.μ.
2ος Γύρος: Τετάρτη 14/7, 7.00 μ.μ.
3ος Γύρος: Πέμπτη 15/7, 11.00 π.μ.
4ος Γύρος: Πέμπτη 15/7, 7.00 μ.μ.
5ος Γύρος: Παρασκευή 16/7, 7.00 μ.μ.
Ελεύθερη Ημέρα Σάββατο 17/7
6ος Γύρος: Κυριακή 18/7, 7.00 μ.μ.
7ος Γύρος: Δευτέρα 19/7, 7.00 μ.μ.
8ος Γύρος: Τρίτη 20/7, 7.00 μ.μ.
9ος Γύρος: Τετάρτη 21/7, 11.00 π.μ..
Κριτήρια 1. Bucholtz
Ισοβαθμίας: 2. Median Bucholtz
3. Αριθμός Νικών
4. Βαθμολογική Πρόοδος και κριτήρια άρσης της
Έπαθλα: Τα συνολικά χρηματικά έπαθλα ανέρχονται στα € 4.100 και μοιράζονται ως εξής:

Γενική Κατάταξη: Ειδικές Κατηγορίες:
1ος Νικητής € 1000 1η Γυναίκα € 400
2ος Νικητής € 600 2η Γυναίκα € 200
3ος Νικητής € 300 3η Γυναίκα € 140
4ος Νικητής € 160 4η Γυναίκα € 80
5ος Νικητής € 130 5η Γυναίκα € 30
6ος Νικητής € 100 1ος Βετεράνος € 130
7ος Νικητής € 80 2ος Βετεράνος € 80
8ος Νικητής € 60 3ος Βετεράνος € 40
9ος Νικητής € 40 1ος Έλληνας € 300
10ος Νικητής € 30 1η Ελληνίδα € 200

Διευκρίνιση 1: Οι γυναίκες, οι βετεράνοι αθλητές και οι πρωταθλητές Ελλάδας που δικαιούνται χρηματικά έπαθλα τόσο από τη γενική κατάταξη όσο και από τις ειδικές κατηγορίες θα λάβουν αθροιστικά όλα τα έπαθλα, τόσο για τη γενική κατάταξη όσο και για τις ειδικές κατηγορίες (π.χ. Ελληνίδα που θα τερματίσει στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης θα λάβει 1.000+400+300+200=1.900 ευρώ). Όλοι οι νικητές, σε όλες τις κατηγορίες, θα λάβουν κύπελλα ή μετάλλια. Επίσης θα απονεμηθούν μετάλλια στα τρία καλύτερα αγόρια και τα τρία καλύτερα κορίτσια στις κατηγορίες έως 20, 18, 16, 14, 12, 10 και 8 ετών. Μετάλλια προβλέπονται και για τα καλύτερα αγόρια και κορίτσια σωματείων του Αιγαίου.
Διευκρίνιση 2: Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τα χρηματικά έπαθλα μοιράζονται σύμφωνα με το σύστημα Χορτ (οι ισοβαθμούντες λαμβάνουν κατ’ αρχήν το 50% του επάθλου που αντιστοιχεί στην κατάταξή τους σύμφωνα με τα κριτήρια ισοβαθμίας ενώ το υπόλοιπο 50% των επάθλων που αντιστοιχούν στους ισοβαθμούντες μοιράζεται εξίσου σε όλους).

Πρωταθλητής/Πρωταθλήτρια Ελλάδας 2010:
Ο πρώτος Έλληνας και η πρώτη Ελληνίδα σκακίστρια θα ανακηρυχθούν αντίστοιχα Πρωταθλητής και Πρωταθλήτρια Ελλάδας 2010. Οι τρεις πρώτοι Έλληνες προκρίνονται για το 60ο Ατομικό Πρωτάθλημα Ελλάδας και οι τρεις πρώτες Ελληνίδες προκρίνονται για το 33ο Ατομικό Πρωτάθλημα Ελλάδας Γυναικών.

Πρωταθλητής/Πρωταθλήτρια Αιγαίου 2010:
Ο πρώτος Έλληνας και η πρώτη Ελληνίδα σκακίστρια, μέλη σκακιστικών σωματείων της περιοχής του Αιγαίου θα ανακηρυχθούν αντίστοιχα Πρωταθλητής και Πρωταθλήτρια Αιγαίου για το 2010.

Παράβολο Συμμετοχής:
Το παράβολο συμμετοχής στο Ανοιχτό Πρωτάθλημα Ελλάδας / Αιγαίου 2010 ορίζεται στα € 50.
Εξαιρούνται από το παράβολο οι κάτοχοι διεθνών τίτλων (GM/IM/FM και WGM/WIM/WFM), ο πρωταθλητής και η πρωταθλήτρια κάθε περιοχής, όσοι έχουν προκριθεί από τις προκριματικές εκδηλώσεις, τα μέλη του Σκακιστικού Ομίλου Ικαρίας και οι Ικαριώτες σκακιστές ανεξάρτητα από το σωματείο που ανήκουν.

1o Μεσογειακό Ομαδικό Τουρνουά Ράπιντ “Ίκαρος” 2010:
Το Σάββατο 17 Ιουλίου 2010 (ελεύθερη μέρα λόγω των εορτασμών για την Απελευθέρωση της Ικαρίας) θα διεξαχθεί το Μεσογειακό Ομαδικό Τουρνουά Ράπιντ “Ίκαρος” 2010. Πρόκειται για ένα ομαδικό ελβετικό τουρνουά ράπιντ πέντε (5) γύρων για τετραμελείς ομάδες από τις σκακιστικές ομοσπονδίες των χωρών της Μεσογείου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τετραμελείς ομάδες σκακιστών που προέρχονται όλοι από την ίδια ομοσπονδία (αφορά ομάδες σκακιστών από ξένες ομοσπονδιών) ενώ για ελληνικές ομάδες απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα μέλη τους να ανήκουν (δηλ. να έχουν αθλητικό δελτίο) όλα στο ίδιο σωματείο. Οι προηγούμενοι περιορισμοί αίρονται στην περίπτωση που όλα τα μέλη μιας ομάδας έχουν διεθνή βαθμό αξιολόγησης κάτω από 2000 ή ο μέσος όρος της ομάδας είναι κάτω από 1800 ή είναι όλοι κάτω των 20 ετών.
Εκτός των τεσσάρων βασικών παικτών κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει και έναν αναπληρωματικό. Με τη δήλωση συμμετοχής οι ομάδες πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα των μελών τους, τη σειρά με την οποία θα αγωνίζονται καθώς και το όνομα του αναπληρωματικού τους (αν υπάρχει). Αλλαγές στη σύνθεση των ομάδων και τη σειρά των σκακιστών επιτρέπονται μέχρι και πριν την κλήρωση του πρώτου γύρου. Ο αναπληρωματικός κάθε ομάδας, αν χρησιμοποιηθεί, αγωνίζεται υποχρεωτικά στην 4η σκακιέρα.
Η τελική κατάταξη των ομάδων καθορίζεται από το σύνολο των βαθμών τους (Νίκη=2, Ισοπαλία=1, Ήττα=0). Σε περίπτωση ισοβαθμίας το πρώτο κριτήριο είναι το αποτέλεσμα μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων (μόνο όμως στην περίπτωση που όλες οι ισόβαθμες ομάδες έχουν αγωνισθεί μεταξύ τους). Δεύτερο κριτήριο ισοβαθμίας είναι το σύνολο των πόντων κάθε ομάδας ενώ σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας εφαρμόζεται το κριτήριο Buchholz-Wertung.
Χρηματικά έπαθλα: 1η Νικήτρια: € 200, 2η Νικήτρια: € 100, 3η Νικήτρια: € 60, 4η Νικήτρια: € 40 Επιπλέον τα μέλη των νικητριών ομάδων θα λάβουν αναμνηστικά μετάλλια. Επίσης θα απονεμηθούν μετάλλια στην πρώτη ελληνική ομάδα ανά γεωγραφική περιοχή (Ένωση, Τοπική Επιτροπή), στην πρώτη ομάδα γυναικών, στην πρώτη ομάδα κάτω των 20 ετών, κάτω των 16 ετών και κάτω των 12 ετών. Περισσότερες λεπτομέρειες θα αναφέρονται σε συμπληρωματική προκήρυξη.
Διευκρίνιση: Ως χώρες της Μεσογείου λογίζονται οι: Άγιος Μαρίνος, Αίγυπτος, Αλβανία, Αλγερία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ισραήλ, Κροατία, Κύπρος, Λίβανος, Λιβύη, Μάλτα, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Μονακό, Παλαιστίνη, Σερβία, Σλοβενία, Συρία, Τουρκία, Τυνησία.

Έξοδα Συμμετοχής – Πακέτο Προσφοράς:
Για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, που θα δηλώσουν συμμετοχή ως τις 5 Ιουλίου 2010, οι διοργανωτές προσφέρουν ένα ειδικό εκπτωτικό πακέτο φιλοξενίας που περιλαμβάνει:
1. Διαμονή (σε δίκλινο δωμάτιο. Δεν περιλαμβάνεται το πρωινό και τα γεύματα)
2. Παράβολο Συμμετοχής.
3. Μεταφορά με πούλμαν στο χώρο αγώνων μισή ώρα πριν από την έναρξη των παρτίδων και από το λιμάνι του Ευδήλου στον Άγιο Κήρυκο την ημέρα την άφιξης στην Ικαρία (πρωί της Τρίτης 13/7).
Η τιμή του πακέτου φιλοξενίας για το διάστημα 13 έως 21 Ιουλίου ορίζεται σε € 250 κατ’ άτομο.
Όσοι επιθυμούν να παραμείνουν περισσότερες μέρες ή θέλουν κάποια ειδική ευκολία στο δωμάτιο θα πρέπει να ενημερώσουν το συντομότερο δυνατό τους διοργανωτές. Η επιπρόσθετη χρέωση θα γίνει ανάλογα με τις επιπλέον μέρες και τις επιπλέον ευκολίες που θα ζητηθούν.
Σε οικογένειες (με τουλάχιστον τρία μέλη), ομάδες σωματείων (με τουλάχιστον τέσσερα μέλη), παίχτες κάτω των 20 ετών και Αιγαιοπελαγίτες σκακιστές (με αθλητικό δελτίο σε σωματείο του Αιγαίου) παρέχεται έκπτωση 15% επί της τιμής του πακέτου. Έτσι, για αυτές τις περιπτώσεις, η τιμή του πακέτου για την περίοδο 13 έως 21 Ιουλίου ορίζεται σε € 210 κατ’ άτομο.
Επιπλέον έκπτωση παρέχεται σε όσους προκαταβάλουν το ποσό για το πακέτο φιλοξενίας. Όσοι δε δικαιούνται άλλου είδους έκπτωση θα λάβουν έκπτωση 10% έτσι η τιμή του πακέτου για την περίοδο 13 έως 21 Ιουλίου ανέρχεται σε € 225 κατ’ άτομο, ενώ όσοι δικαιούνται την έκπτωση του ομαδικού/οικογενειακού πακέτου θα λάβουν έκπτωση 20% (αντί 15%), έτσι σε αυτή την περίπτωση η τιμή του πακέτου για την περίοδο 13 έως 21 Ιουλίου ορίζεται σε € 200 κατ’ άτομο.
Προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι σκακιστές έλθουν στην Ικαρία, οι διοργανωτές αναλαμβάνουν και την έκδοση εισιτηρίων (αριθμημένα καθίσματα) με το πλοίο «Νήσος Μύκονος» για το δρομολόγιο της Δευτέρας 12/7 (Πειραιάς – Εύδηλος Ικαρίας) και της Πέμπτης 22/7 (Άγιος Κήρυκος – Πειραιάς). Σε αυτή την περίπτωση η τιμή του πακέτου φιλοξενίας για το διάστημα 13 έως 21 Ιουλίου διαμορφώνεται σε € 300 κατ’ άτομο. Τα ποσά με τις αντίστοιχες προαναφερόμενες εκπτώσεις διαμορφώνονται σε € 270 (-10%), € 255 (-15%) και € 240 (-20%). Σημειώνεται ότι οι τιμές με τα εισιτήρια είναι ίδιες με αυτές που ίσχυαν και πέρσι.
Για να τύχουν αυτών των εκπτώσεων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν τα αντίστοιχα ποσά μέχρι τις 5 Ιουλίου 2010 στο λογαριασμό υπ’ αριθμ 077/947995-31 της Εθνικής Τράπεζας (ΙΒΑΝ: GR91 0110 0770 0000 0779 4799 531, SWIFT CODE (BIC) ETHNGRAA, στην κατάθεση να αναφέρεται το όνομα τουλάχιστον ενός συμμετέχοντα) και να επιδείξουν την απόδειξη κατάθεσης στη γραμματεία των αγώνων μετά την άφιξή τους στην Ικαρία.
Διευκρίνιση: Οι παραπάνω τιμές ισχύουν και για τους συνοδούς και προπονητές, ανεξάρτητα από το αν συμμετέχουν ή όχι στο τουρνουά.
Παροχές σε τιτλούχους και φιλοξενούμενους:
Για τους GMs/WGMs, και IMs/WIMs, για τον πρωταθλητή και την πρωταθλήτρια κάθε περιοχής, καθώς και για τους παίχτες που έχουν προκριθεί από τις προκριματικές διοργανώσεις «Ίκαρος», η οργανωτική επιτροπή παρέχει:
1. Διαμονή (σε δίκλινο δωμάτιο. Δεν περιλαμβάνεται το πρωινό και τα γεύματα)
2. Παράβολο Συμμετοχής.
3. Μεταφορά με πούλμαν στο χώρο αγώνων μισή ώρα πριν από την έναρξη των παρτίδων και από το λιμάνι του Ευδήλου στον Άγιο Κήρυκο την ημέρα την άφιξης στην Ικαρία (πρωί της Τρίτης 13/7).
4. Έκπτωση 50% στα εισιτήρια του πλοίου «Νήσος Μύκονος» για το δρομολόγιο της Δευτέρας 12/7 (Πειραιάς – Εύδηλος Ικαρίας) και της Πέμπτης 22/7 (Άγιος Κήρυκος – Πειραιάς).
Επιπλέον οι GMs, οι WGMs και οι πρωταθλητές περιοχών θα λάβουν € 2 (δύο ευρώ) για κάθε βαθμό Elo πάνω από 2400 (με βάση τον πίνακα Elo της FIDE του Ιουλίου 2010).
Διευκρίνιση: Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής από πρωταθλητές περιφερειών και άλλους φιλοξενούμενους ορίζεται η 5η Ιουλίου 2010. Για όσους έχουν αποκτήσει δικαίωμα φιλοξενίας από προκριματικές διοργανώσεις διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα φιλοξενίας είναι προσωπικό (δηλ. δε μεταβιβάζεται σε άλλο συμμετέχοντα αν ο δικαιούχος δε μπορεί να συμμετάσχει στη διοργάνωση) και ισχύει μόνο για τη φετινή διοργάνωση.

Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής:
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα:
6947-829772 (κ. Δημήτρης Καπαγιαννίδης)
6977-730286 (κ. Άντζελα Σιάκα)
ή μπορούν να στείλουν e-mail στη διεύθυνση: ikaroschess@gmail.com
Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για τα νέα του Σκακιστικού Φεστιβάλ “Ίκαρος” 2010, τις παλαιότερες διοργανώσεις αλλά και πληροφορίες για το νησί της Ικαρίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες: http://www.chess.gr/ikaros και http://www.island-ikaria.com


Παρατήρηση: Η Προκήρυξη τροποποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2010, μετά την ανάθεση διεξαγωγής του 20ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ και του 13ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
d